Đĩa đệm Nhôm Aluminum disc 6" WARRIOR

$25

Đĩa đệm mài đá quý - aluminum disc 150mm

Đĩa đệm Nhôm 150mm - aluminum disc 6" Warrior

Lỗ 12.7mm, đĩa đệm mài Facet tiêu chuẩn

 

Phụ kiện theo máy mài Facet tiêu chuẩn WARRIOR FACETING MACHINE by Huỳnh Faceting Academy. Based in Saigon. Driven by Full battery of Huỳnh's passion.


Huỳnh Faceting Store 0905116858 Faceting Equipments and Tools Dụng cụ & thiết bị chế tác đá quý mài Facet tiêu chuẩn - Tp. Hồ Chí Minh

Tiệm chế tác đá quý của Huỳnh
Be a WARRIOR, not a worrier!

Điện thoại: 0905116858 Huỳnh Faceting
Website:  https://www.huynhfaceting.com/academy
Địa chỉ: 36/24 Cù Lao, P. 2, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM