Đĩa đánh bóng Đồng Copper Polishing Lap

$85

Đĩa đánh bóng bằng đồng 100mm-150mm

Đĩa đánh bóng 150mm 6" Đồng Thau Copper Polishing Lap

Đĩa đánh bóng 150mm 6" Đồng Thau, lỗ tiêu chuẩn: 12.7mm

 

Huỳnh Faceting Store 0905116858 Faceting Equipments and Tools Dụng cụ & thiết bị chế tác đá quý mài Facet tiêu chuẩn - Tp. Hồ Chí Minh

Tiệm chế tác đá quý của Huỳnh
Be a WARRIOR, not a worrier!

Điện thoại: 0905116858 Huỳnh Faceting
Website:  https://www.huynhfaceting.com/academy
Địa chỉ: 36/24 Cù Lao, P. 2, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM