Đèn cồn mini Lab, có tim bấc

$1

Đèn cồn mini dành cho phòng Lab, loại 60ml

Đèn cồn mini, 60ml, vừa đủ dùng cho phòng mài 5 máy trở xuống.


Huỳnh Faceting Store 0905116858 Faceting Equipments and Tools Dụng cụ & thiết bị chế tác đá quý mài Facet tiêu chuẩn - Tp. Hồ Chí Minh

Tiệm chế tác đá quý của Huỳnh
Be a WARRIOR, not a worrier!

Điện thoại: 0905116858 Huỳnh Faceting
Website:  https://www.huynhfaceting.com/academy
Địa chỉ: 36/24 Cù Lao, P. 2, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM